Náš tým

Jana Urbanová (Čoldovka)

    Její hasičská kariéra začala v roce 1989, kdy se stala členkou sboru SDH Malé Přílepy. Od nástupu reprezentovala sbor na všech soutěžích, které se ženské družstvo mohlo zúčastnit, počínaje memoriály pokračuje okrskovými, okresními a krajskými soutěžemi.
    Při soutěžích začínala jako proudařka, která se postupem času přesunula dozadu. Na okrskových, okresních a oblastních kolech běhala ve štafetě s hasicím přístrojem a to vždy v první (rychlejší) štafetě. Vyjímečně běhala i 100 m překážkového běhu na kraji. Za dobu svého působení v SDH MP obdržela Čestné uznání v r. 1996, 2002, MZPP v r. 2008 a Věrnostní medajli v r. 2010. 
    V novém sboru byla zvolena starostkou, protože ona je tou, která nás tmelí. Je to právě ona, jíž můžeme poděkovat za to, že ještě soutěžíme a navazujeme nová přátelství. Některá přetrvají i v osobním životě některých našich členek. Před pár lety pro nás objevila nové soutěže na příbramsku a benešovsku tzv. Brdskou ligu a Benešovskou ligu. 
    V současnosti je jedinou ženou na postu savců a fanoušek při běhu 100 m a štafety. Běhala ve druhé (jistící) štafetě čtvrtý úsek, kde hlavní roli hraje částečně naplněný hasící přístroj. 

Funkce : starostka 
Pozice: savce 

Hláška : ANDY, NEMÁŠ ŽVEJKAČKU?

Marie Malá (Stará Myš)

    S požárním sportem také začala v SDH MP, členkou se stala v roce 1990. Za dobu svého působení ve sboru vychovala tři z nastupující generace hasiček. Zúčastňovala se pravidelně soutěží okrskových, okresních i krajských.
    Původně začínala na koši. Také se s ní počítalo do druhé (jistící) štafety, kde běhala okénko. V krajských kolech doplnila potřebný počet startujících na 100 m překážkového běhu. Za dobu svého působení v SDH MP získala Čestné uznání v r. 1996 a 2002, v r. 2008 získala MZPP.
    V našem sboru zastávala pozici béčkařky a i ve vyšším věku a v nouzi největší zastoupila na útocích strojnici. Pozice ve štafetě ji zůstala, běhala v druhé (jistící) štafetě první úsek tedy okénko. V současné době je již fandící divák. 
    Zastává funkci kronikářky, filmařky a fotografky zároveň. Jen díky naší Marušce, která natáčela každý náš útok, štafetu nebo běh na 100 m, jsme se pak mohli kochat pohledem na videa. Některé videa byla úsměvná, když některá z nás třeba spadla nebo zakopla. Některá videa byla zase velice poučná. Viděli jsme chyby, ze kterých jsem se poučily a mohli jsme se dále zlepšovat.

Funkce: kronikář a fotograf 
Pozice: béčkač 
Hláška : ROZUMÍŠ!
!

Michaela Ryndová (naše Lady)

    Dcera Jany Urbanové byla členkou SDH MP od roku 1995. Tohoto roku vnesla Míša do původního, trochu postaršího družstva žen, novou, dravou krev a mladistvého ducha. Na soutěžích začínala už jako 14-ti letá. Během svého patnáctiletého působení ve sboru získala ocenění: Čestné uznání v r. 2002 a 2008 a Věrnostní medajli v r. 2007
    Také ona podporovala svou účastí na okrskových, okresních a oblastních kolech v požárním sportu. Ve štafetovém běhu vždy přebírala štafetový kolík /proudnici/ od Marie v druhé (jistící) štafetě.
    V SDH MPM je členkou revizní rady. V soutěžním družstvu zastává post strojníka. Dlouhá soutěžní dráha ji zajistila mnoho zkušeností a proto v současné době je jako strojnice téměř nenahraditelná. Svou rozvahou a přehledem o ostatních závodnicích a jejich pohybu po soutěžní dráze několikrát zabránila úrazu, na straně druhé se zasloužila tou samou rozvahou a správným rozhodnutím v dané chvíli o vítězství, nebo postup do dalšího kola a zajistila tak velmi cenné body do konečného účtování.
Funkce: člen revizní rady
Pozice: strojník 

Hláška: MĚ JE TO JEDNO, SOUHLASÍM SE VŠÍM, CO ŘEKNETE. 

 

Miroslava Karásková (Miren)

    Je nejstarší dcerou Marie Malé a v SDH MP byla členkou od roku 1998. Stejně jako Míša I ona se postarala o oživení a omlazení družstva žen. Také Miren se hned od začátku věnovala naplno soutěžní dráze a svého času na okrskových, okresních a oblastních kolech běhala v první (rychlejší) štafetě a to nejčastěji na třetím úseku - kladině. Při útocích začínala jako proudařka.Poté se přesunula na post košařky. V době, kdy nás bylo tolik, že jsme postavily dvě družstva žen, ochotně vypomáhala i ve druhém družstvu žen, také na pozici košařky. Za dvanáct let u sboru získala v r. 2008 Čestné uznání.
   V současném sboru Modrých je velitelkou, při soutěžích je na pozici košařky. Svědomitě plní úkoly určené ženě na koši a také svůj koš dostala darem od svého manžela, který jinak tento sport ignoruje. Její místo košařky jí absolutně vyhovuje, protože nevyniká v rychlosti, ale ve zručnosti a o tom to je. Koš je potřeba natočit na dostatečný počet závitů a to co možná v nejkratším čase. Na to je potřeba se postavit na startovní čáru bez nervozity s jistotou, že to umím a zvládnu, tudíž to dám. Miren také doplňovala počet žen na 100 m a ve štefetě ji zůstal třetí úsek, který je opět o zručnosti a přesnosti. V současné době opustila aktivní dráhu hasičiny, zaskočí v nouzi nejvyšší.

Funkce: velitel
Pozice: košík 

Hláška: STUDENÝ, NEMÁČÍM SE

Vendula Malá (Vendy)

    Prostřední dcera Marie Malé. I Vendy se ve správný čas vydala tím správným směrem. Volná odpoledne a víkendy začala aktivně trávit v SDH, její nadšení bylo korunováno přijetím za členku 1. 5. 2002.
    Při soutěžích začínala na pozici proudařky, pak jí bylo přiděleno místo u rozdělovače. Tento post jí vyhovoval, nemusela běhat daleko, ale musela krotit svoji rychlost. Po čase bylo rozhodnuto, že bude lépe, když se vrátí na levý proud. Tady se velmi osvědčila, i když postavou silnější, v rychlosti a přesnosti spojení koncovek na céčkách a připojení proudnice se vyrovná všem ostatním. Naše ženy reprezentovala stejně jako ostatní na všech úrovních soutěží a klání. 
    V SDH MPM zastává funkci Jednatele. Ve štafetě je v současné době na místě finišmanky, tzn. že běhá čtvrtý úsek s hasicím přístrojem v rychlejší štafetě. Opět se vrátila na pozici trojáku. Přeci jenom na této pozici je potřeba síly a to naše Wendy má :-) Občas musí zkrotit neposlušný troják, aby svým nepředvídatelným pohybem nezkrátil dráhu proudačkám :-) Dalé vypomáhá ve sboru v Malých Přílepech v mladých hasičích. 

Funkce: jednatelka
Pozice: troják 

Hláška: S KARLEM NA VĚČNÉ ČASY A NIKDY JINAK

Lucie Včalová (Hřebinda)

    Lucie je dcerou Ivany Hřebíkové, která byla také členkou v SDH MP. Často ji sebou brávala na tréninky a tak se stalo, že svým vstupem do sboru 1. 5. 2003 začala svoji sportovní kariéru. Společně s ostatními členkami se i ona účastnila mnoha a mnoha soutěží především v blízkém okolí.  V r. 2008 získala Čestné uznání.
   Její houževnatost, píle a veliká poctivost při trénincích jí zpočátku vynesly na pozici levé proudařky. Ovšem zde dlouho nevydržela, díky tělesným proporcím a rychlejším kolegyním se Lucie šoupla o jeden post dozadu a to na post trojáku. Lucie, vždy trpělivá a ochotná nechat si poradit od zkušenějších, udělala ve své kariéře velký posun. Už jen to její SKÁČU, když přeskakovala na oblastním kole v Nymburku při překážkovém běhu na 100m příčné břevno, chtělo hodně odvahy. Vzrůstem malá, ale svou bojovností a vytrvalostí velká je naše Lucie. Na štafetách se moc osvědčila na kladině, kde jde především o zručnost při pospojování rotek k rozdělovači a pak o přesné načasování rozpojení proudnice od rotek. Její místo při útocích bylo u trojáku. V současné době se věnuje mateřským povinnostem,takže s aktivní hasičinou se rozloučila, ale snaží se pomáhat v nesoutěžních akcích.
    Od nás dostala důvěru a stará se o účetnictví. V současné době se ponořila do virtuálného světa internetu a aktualizuje naše webovky.

Funkce: hospodář
Pozice : troják

Hláška: KDYBYCH HRÁLA BADMINKTON, TAK SI VEZMU PÁLKY A MÁM KLID. JEŽIŠI, NEHÁDEJTE SE !!!

 

Andrea Štětková (Andy)

    Jako jediná nemá aktivní  tzn. na soutěžích objevující se rodiče. I když maminka silně vypomáhá a taťka je členem sboru. Andrea přišla ke sboru stejně jako Lucka 1. 5. 2003. Již od začátku si vyběhala pozici proudařky. V r. 2008 získala Čestné uznání.
    U Modrých zastává funkci místostarosty. Na trénincích o sobě dávala hodně vědět, většinou tím, že dlouho, dlouho mlčí a pak vypustí z úst perlu, kameňák, prostě cokoli, co téměř vždy rozesmálo nás všechny. Je velký smíšek, i když trochu složitá povaha. Když nechce, nikdo s ní nehne. Její nezastupitelné místo př běhu 4x100m překážek je v rychlejší štafetě na druhém úseku tedy překážce. Klidný (alespoň se zdá) přístup k plnění soutěžních disciplín je dobrým předpokladem k jejich úspěšnému zvládnutí. V soutěžním družstvu je od počátku na místě pravé proudařky. Jako první oblékla legíny a tento trend od ní převzaly další zakládající členky.  Velmi výrazným způsobem přispěla k našim výborným umístěním na okrsku, okrese i kraji. Je to právě ona, kdo vyhlíží na jaře první paprky a plánuje první tréninky. 

Funkce: místostarosta
Pozice: právý proud
Hláška: DNES SE CÍTÍM OLYMPIONICKY 

Irena Malá 

   Třetí dcera Marie Malé. Také Irča následovala příklad v rodině a stala se platnou členkou SDH MP 1. 4. 2005. Její všestrannost jí dává možnost zapracovat při útocích na postu béčkařky, stejně tak jako zastoupit svou sestru na koši. Nynější systém pro útoky jí dává velké možnosti, protože stejně jako na trojáku má nejvíce spojů - 3. Obě mají v podstatě největší možnost něco pokazit, proto je její místo na béčku nezastupitelné. Její vyrovnaná povaha se velmi osvědčuje na  vícekolových soutěžích v rámci okrsku, okresu i kraje se velmi dobře prezentuje, ať na okénku v rychlejší štafetě, tak při útoku. Její občasné vzkypění vášní se vyrovná kamarádským postojem k ostatním členkám soutěžního družstva. Také Irča má své nezastupitelné místo v našem družstvu na všech soutěžích.

V novém sboru společně s Míšou dohlíží na nakládání s našimi penězi, tudíž je v revizní komisi.  Díky zkušenosti s předchozích let je na pozici béčkařky, ale také se naučila pracovat s košem. 

Funkce: člen revizní rady
Pozice: běčkař nebo koš 

Hláška: NECHTE MĚ BEJT

Eliška Bílá (Krůta)

   Eliška do našeho sboru přiška z Libečova, netrénovaná, nezkažená a též hasičským sportem nepolíbená. Netrénovaná, to jsem napsala špatně, Eliška totiž hrála fotbal za chyňavské žáky. Nyní dostudovala Střední zdravotní školu.
    V našem týmu hned zapadla a začala se učit dva posty, jednak béčka a pak proudy. Ne, že by jí všechno hned šlo jak po másle, ale časem se vypracovala ve velmi schopnou proudařku, i když někdy s prosřiky na terčích. Stále usměvavá a veselá přináší do našich řad dobrou náladu. Když něco pokazí, pak se uchýlí do soukromí, kdy zpytuje svědomí, někdy dost dlouho.

Pozice: béčko a proud 

Zuzana Hřebíková (Zuzánie)

   Zuzka je mladší sestra Lucky a dcerou dlouholetých členů přílepských hasičů, takže ani ona nezůstala v hasičině pozadu. Tak jak je v rodině zvykem, také začínala ve SDH MP v mladých hasičích. Běhá za nás již od jara 2011, ale čestným členem našeho sboru je až od roku 2018. Začala na postu košařky jako záskok za těhotnou Mirku. Je sice nerváček, ale s trochou pýle a tréninku se tohoto postu zhostila obstojně. Dalším a prozatím konečným postem je pravý proud, kde nahradila Vendy. Samozřejmě je důležitým koněm při 100m překážek a ve štafetě, kde se stala následnicí sestry a bravurně běhá třetí post, kladinu s rotkami. Když není zrovna nervózní, je s ní veliká legrace a nezkazí řádnou srandu. 

Pozice: proud
Hláška: Já se neotáčím!


1 | 2 >>