Miroslava Karásková

Miroslava Karásková 16. 3.1983, Železná 95 (Miren)

    Je nejstarší dcerou Marie Malé a v SDH MP byla členkou od roku 1998. Stejně jako Míša I ona se postarala o oživení a omlazení družstva žen. Také Miren se hned od začátku věnovala naplno soutěžní dráze a svého času na okrskových, okresních a oblastních kolech běhala v rychlejší štafetě a to nejčastěji na třetím úseku - kladině. Při útocích začínala jako proudařka.Poté se přesunula na košařky. V době, kdy nás bylo tolik, že jsme postavily dvě družstva žen, ochotně vypomáhala i ve druhém družstvu žen, také na pozici košařky. Za dvanáct let u sboru získala v r. 2008 Čestné uznání.
   V současném sboru Modrých je velitelkou, při soutěžích je na pozici košařky. Svědomitě plní úkoly určené ženě na koši a také svůj koš dostala darem od svého manžela, který jinak tento sport ignoruje. Její místo košařky jí absolutně vyhovuje, protože nevyniká v rychlosti, ale ve zručnosti a o tom to je. Koš je potřeba natočit na dostatečný počet závitů,  v co nejkratším čase. Na to je potřeba se postavit na startovní čáru bez nervozity s jistotou, že to umím a zvládnu, tudíž to dám. 
 

Funkce: velitel
Pozice: košík 

Hláška: STUDENÝ, NEMÁČÍM SE