Jana Urbanová (Čoldovka)

    Její hasičská kariéra začala v roce 1989, kdy se stala členkou sboru SDH Malé Přílepy. Od nástupu reprezentovala sbor na všech soutěžích, které se ženské družstvo mohlo zúčastnit, počínaje memoriály pokračuje okrskovými, okresními a krajskými soutěžemi.
    Při soutěžích začínala jako proudařka, která se postupem času přesunula dozadu. Na okrskových, okresních a oblastních kolech běhala ve štafetě s hasicím přístrojem a to vždy v první (rychlejší) štafetě. Vyjímečně běhala i 100 m překážkového běhu na kraji. Za dobu svého působení v SDH MP obdržela Čestné uznání v r. 1996, 2002, MZPP v r. 2008 a Věrnostní medajli v r. 2010. 
    V novém sboru byla zvolena starostkou, protože ona je tou, která nás tmelí. Je to právě ona, jíž můžeme poděkovat za to, že ještě soutěžíme a navazujeme nová přátelství. Některá přetrvají i v osobním životě některých našich členek. Před pár lety pro nás objevila nové soutěže na příbramsku a benešovsku tzv. Brdskou ligu a Benešovskou ligu. 
    V současnosti je jedinou ženou na postu savců a fanoušek při běhu 100 m a štafety. Běhala ve druhé (jistící) štafetě čtvrtý úsek, kde hlavní roli hraje částečně naplněný hasící přístroj. 

Funkce : starostka 
Pozice: savce 

Hláška : ANDY, NEMÁŠ ŽVEJKAČKU?