Vendula Malá (Vendy)

    Prostřední dcera Marie Malé. I Vendy se ve správný čas vydala tím správným směrem. Volná odpoledne a víkendy začala aktivně trávit v SDH, její nadšení bylo korunováno přijetím za členku 1. 5. 2002.
    Při soutěžích začínala na pozici proudařky, pak jí bylo přiděleno místo u rozdělovače. Tento post jí vyhovoval, nemusela běhat daleko, ale musela krotit svoji rychlost. Po čase bylo rozhodnuto, že bude lépe, když se vrátí na levý proud. Tady se velmi osvědčila, i když postavou silnější, v rychlosti a přesnosti spojení koncovek na céčkách a připojení proudnice se vyrovná všem ostatním. Naše ženy reprezentovala stejně jako ostatní na všech úrovních soutěží a klání. 
    V SDH MPM zastává funkci Jednatele. Ve štafetě je v současné době na místě finišmanky, tzn. že běhá čtvrtý úsek s hasicím přístrojem v rychlejší štafetě. Opět se vrátila na pozici trojáku. Přeci jenom na této pozici je potřeba síly a to naše Wendy má :-) Občas musí zkrotit neposlušný troják, aby svým nepředvídatelným pohybem nezkrátil dráhu proudačkám :-) Dalé vypomáhá ve sboru v Malých Přílepech v mladých hasičích. 

Funkce: jednatelka
Pozice: troják 

Hláška: S KARLEM NA VĚČNÉ ČASY A NIKDY JINAK