Výborová schůze

19.01.2014 13:50

Výborová schůze se konala u Jany Urbanové.

Přítomny - Lucie Hřebíkpová

               - Míša Ryndová

               - Mirka Karásková

               - Marie Malá

               - Jana Urbanová

               - Vendula Malá

               - Irena Malá

Omluvena - Eliška Bílá

program. zhodnocení VVH


                                                                                                        zapsala Bc. Marie Malá