Valná hromada Brdské ligy 2016

31.01.2016 14:00

Program:

               kontrola účasti

               zpráva činnosti Rady Brdské ligy a zhodnocení 15. ročníku

               finanční zpráva

               volba nové Rady BL

               sponzoring 

               návrhy změn pravidel

               termíny jednotlivých kol BL 

               diskuze

přítomni SDH: Radětice, Malé Přílepy Modré, Broumy, Vranovice, Zalužany, Nezvěstice, Namnice, Nová Ves pod pleší, Líchovy, Sedlčany, Starosedlský Hrádek, Křečovice, ČHJ Radíč, Nalžovice

 Složení nové Rady Brdské ligy: předseda:           Patrik Švec

                                                    místopředseda:  Petr Kšána

                                                    místopředseda:  Josef Mezek

                                                    pokladna:           Petra Belešová

                                                    člen:                   Jana Urbanová

                                                    člen.                   Jan Mašek

                                                    člen:                   Václav Smolka


Hlavním sponzorem zůstává i pro nadcházející ročník firma pana Zdeňka Kolky Káva svět


Diskuze: p. Jaroslav Lundák požádal sbory, aby více propagovaly jednotlivá kola BL


Změny v pravidlech pro 16. ročník Brdské ligy: čára nástřiku / nutné proškolení rozhodčích na nástřikové čáře od hlavního rozhodčího, rozhodčí by měli být kvalifikovaní, v poddstatě nelze podat protest na verdikt rozhodčího pro porušení čáry nástřiku/

                                                                            změna postupového pavouka u družstev mužů

 Diskuse: rozběhla se diskuze o pravidle položení materálu na soutěžní plato před uzavřením základny.

 Na závěr předseda Patrik Švec poděkovall za účast na Valné hormadě