Námětové cvičení Lhotka, 21. 10. 2011

29.11.2011 20:05

Článek je celý převzat z oficiálních stránek SDH Lhotka / autor - Dalibor Bartoš /

Dne 21. října se v okolí Lhotky konalo námětové cvičení uspořádané lhoteckými hasiči. Netradičně bylo situováno do podvečerních hodin, které v tomto období roku bývají již zahaleny tmou. Jako by toho nebylo málo, bylo cvičení umístěno do lesů v okolí lhotecké rozhledny.
       
       
Popis krizové situace:
     Silná bouřka zasáhla les v okolí rozhledny a blesk zapálil stromy u rozhledny. Silný vítr vyvrátil stromy, které padly na příjezdovou cestu k rozhledně. V době bouře byli v okolí rozhledy lidé a jeden člověk zůstal v šoku na ochozu rozhledy. Ti co seběhli po schodech dolů, se rozprchli východně od rozhledny a řada z nich byla v šoku. Událost se odehrála v podvečerních hodinách.
       
       
Zvolená strategie hasičů:
     Kvůli náročnosti terénu byla využita kombinace dálkové dopravy vody spolu s kyvadlovou. Pro záchranné akce bylo využito vozidlo s náhonem 4X4 a výsuvným světlem. Protože se vše odehrávalo večer, musela být využita speciálně upravená Avia vybavená osvětlovací technikou.
       
       
Úlohy jednotlivých sborů:
Lhotka – doplňování cisteren z místního rybníka, koordinace akce z ochozu rozhledy, koordinace akce spolu s velitelem okrsku;
Chyňava – využití vozidla Fiat Ducato na osvětlování prostoru kolem rozhledny, zpřístupnění příjezdové cesty v podobě odstranění padlého stromu z cesty motorovou pilou, z cisterny vedena dálková doprava vody do karosy, ze které se hasil požár;
Stradonice, Žloukovice, Malé Přílepy – dálková doprava vody pomocí stříkaček PS 12;
Železná – osvětlování prostoru dálkové dopravy vody;
Hýskov – dálková doprava vody a kyvadlová doprava vody cisternou;
Otročiněves – kyvadlová doprava vody;
Malé Přílepy Modré – zdravotnický tým;
Všechny sbory – vyhledávání pohřešovaných osob v lese;
       
       
Zhodnocení průběhu cvičení:
       
18:36 vyhlášen poplach z ochozu rozhledy vysílačkou HYT na kanálu 9.
18:36 odstranili hasiči z Chyňavy padlý strom a dorazili areálu rozhledy.
18:41 začali hasiči s hašením
18:45 začátek dodávání vody prostřednictvím dálkového vedení
18:55 operativní odstavení stříkačky Malých Přílep kvůli přehřívání
19:00 došla voda v cisterně – 2 minuty nefunguje dálková doprava vody
19:10 požár uhašen, konec dálkové dopravy vody
19:13 Počátek hledání pohřešovaných 5 osob a záchrana 1 osoby z ochozu rozhledny a poskytnutí první pomoci v areálu rozhledy zdravotnickým týmem z Malých Přílep Modrých
19:15 nalezení první osoby v lese
19:25 nalezení páté osoby
       
     Cíl cvičení splněn a následovl přesun k hasičské zbrojnici na Lhotce. Zde proběhla školicí fáze cvičení – hasičky z Malých Přílep Modré názorně předvedly první pomoc zraněnému a informovaly o novinkách v první pomoci.
       
     Následovalo celkové zhodnocení u zbrojnice, které provedl starosta okrsku Dalibor Bartoš, velitel okrsku Petr Kšír a zástupce HZS Pavel Šimek. Posledně jmenovaný cvičení zhodnotil velice pozitivně pro svou připravenost a komplexnost. Prostor pro zlepšení viděl v nácviku vyhledávání pohřešovaných osob - je třeba postupovat v rojnici a ne samostatně. Mimo zraku se používají i jiné prostředky pro vyhledávání, např. vyvolávání, zastavení a poslouchání zda se někdo neozývá.