měsíční shrnutí

30.06.2011 20:37

Soutěže pro naše nově vzniklé SDH MPModré začaly 7. 5. a do 29. 5. už máme osm pohárů.

Tady se promítá velká píle a nasazení našich holek jak při trénincích, tak při závodech. Ale i mimo soutěže se scházíme, např. provádíme hodnocení u Vašíka na baru, nebo u Jany na grilovačce, nebo u Myšáků při posezení a též grilovačce