Lhotka

30.08.2011 08:40

Lhotka

 Tradiční soutěž o Putovní pohár Lhotky se konal 20. 8. 2011 na louce. Kluci za Lhotky měli pěkně připravené zázemí, spoustu volných stanů, které byly připraveny pro soutěžící na večerní zábavu. Na to, že včera se tudy přehnala taková menší - větší vichřice, která s sebou mimo jiné přinesla i kroupy, byla trať ve velmi dobrém stavu.

 Po uvítání družstev se nejdřív muži a po nich ženy připravili na plnění disciplíny - štafetový běh. Alena Najmanová s Janou Urbanovou se ujaly mikrofonu a vtipně komentovaly dění na soutěžní dráze.

 Tento se skládal z běhu přes příčné břevno, to za nás běžela Zuzka, gumy, asi nejkritičtější místo, kde se ztrácela rychlost běžela Andy, která před předávkou ještě nepatrně zrychlila. poslední úsek, kladinu, běžela Vendy, která také do běhu dala všechno. Náš čas byl nejlepší - 40,5s. Druhé za námi byly holky z Chyňavy. 

 Plato bylo připraveno k plnění disciplíny - požární útok - v rekordním čase. Srovnat na start, vyběhnout a co nejlépe sestřelit barely s vodou. Ale ouha, jeden divák, pan Hřebík z Malých Přílep začal volat na startéra, že děvčatům leží savec na zemi. Startér odpověděl, že nikoli, ale divák se nedal a že prý je savec nedovoleně podložen. Tento neukázněný divák svým jednáním zavinil pozdržení startu, více méně také rozhození koše od savce, ale hlavně velmi znervoznil soutěžící družstvo. po odstartování Miren nedala napoprvé koš, jinak útok byl proveden ukázkově. I přes handicap na koši, jsme skončily na nádherném druhém místě, za chyňavským družstvem žen.

Všechny, až na Andy, která odjížděla na dovolenou, jsme zůstaly do pozdních večerních hodin a věnovaly se zpěvu, tanci a též stánkům s jídlem a pitím

Trocha historie

Tradice soutěže na Lhotce začala v roce 2003, kdy lhotečtí hasiči slavili 70 let založení sboru.Následující roky se už soutěžilo O Putovní pohár Lhotky.        

                       datum                     štafeta                   útok                   umístění

                       23. 8. 2003              46,6s                    30,37s                   1.

 1. ročník         21. 8. 2004              39,1s                       N                        3.

 2. ročník         20. 8. 2005              41,26s                  62,42s                    5.

 3. ročník         19. 8. 2006              36,5s                    50,30s                    4.

 4. ročník         25. 8. 2007              39,1s                    24,30s                    1.

 5. ročník         23. 8. 2008              30,1s                    25,40s                    1.

 6. ročník         22. 8. 2009              44,5s                    25,80s                    1.

 7. ročník         21. 8. 2010              44,4s                    24,90s                    2.

 8. ročník         20. 8. 2011              40,5s                    28,90s                    2.

 

Od pátého ročníku běhala za Malé Přílepy dvě družstva žen, šestého a sedmého ročníku v letech 2009 a 2010 se naše družstvo nezúčastnilo, neboť tento den jsme byly na závěrečném kole Brdské ligy.