Druhá výborová schůze

25.07.2011 20:04

V pořadí druhá schůze výboru se sešla koncem května, přesněji 19. 5. 2011.

Přítomny: Miroslava Karásková, Jana Urbanová, Lucie Hřebíková, Vendula Malá a Andrea Štětková

Omluveny: Irena Malá a Michaela Urbanová

Neomluvena : Marie Malá

 

Na pořadu byla příprava čtvrtého kola Brdské ligy, které budeme pořádat 23. 7. 2011 v Chyňavě. Jednalo se hlavně o zajištění hřiště, doprava vody, občerstvení, cen včetně diplomů a pohárů. Byly rozděleny úkoly pro jednotlivé členy SDH MPM. Také zajištění pozvání zastupitelstva obce a SDH Chyňava.

 

Termín příští VS - září 2011