Dobrý anděl

06.03.2018 08:00

   

    Náš sbor je sice malý, ale kromě sportovní činnosti jsme chtěly být užitečné i v jiné
oblasti. V době sepisování plánu práce na rok 2018 běžely upoutávky na
nadaci Dobrý anděl. Naší členkou bylo navrženo, zda bychom nepřispěly právě
tam. Vzpomněly jsme si na naše začátky, kdy nám byla také poskytnuta pomoc
kromě jiného i finanční. Nejen to vás vedlo k tomu, že jsme se jednohlasně
shodly, že přispějeme jednorázovou částkou 1 200,- Kč. Na Valné hromadě byl
plán práce na rok 2018 schválen. 
   Takže nic nebránilo naší hospodářce LuciiHřebíkové, aby na webových stránkách
Dobrého anděla vytvořila účet sboru. 1. února 2018 peníze odeslala na účet nadace.
Ke konci měsíce se vždy peníze rozdělujímezi jednotlivé žadatele. Po přihlášení na náš
účet můžeme vidět, komu a v jaké výši jsme pomohly. Můžeme si také přečíst jejich
nelehký životní příběh, který je vedl k tomu, že potřebují pomoc. Po přečtení těchto
příběhů jsme si jisté, že tento příspěvek zašleme i příští rok.
Pokud se chcete přidat veškeré informace naleznete zde www.dobryandel.cz/.