Branný závod, Malé Přílepy

13.10.2012 13:00

Branný závod

Na branný závod se naše děvčata pečlivě připravovala studiem topografických značek, zdravovědy, typy hasicích přístrojů a také v neposlední řadě si chtěly prozkoušet střelbu ze vzduchovky. Náš sbor reprezentovaly: Alena Najmanová, Vendula Malá, Zuzana Hřebíková, Andrea Štětková a Eliška Bílá. Za ženy byly přihlášeny hasičky Malé Přílepy, my a Svatý Jan Pod skalou. Za ženy ze Svatého Jana soutěžili dva muži. Jako první vyběhlo družstvo ze Sv. Jana, po deseti minutách vyběhly ženy Malé Přílepy, jako poslední vyběhly Malé Přílepy Modré. Trať dlouhou 3km vyplňovaly úseky, kde družstva musela plnit různorodé úkoly, přičemž při nesplnění, nebo pochybení byly připočítávány družstvu trestné minuty. První úkol - střelba vzduchovkou na cíl vzdálený 10m probíhal za kravínem. Tady si vybrala svůj díl smůly Alena, která netrefila ani jednou, zato Zuzka vyčistila svůj prostor beze zbytku, Vendy s Andy daly 2 ze 3, Eliška lehce pod průměr trefila jeden terč. Od střelby se pokračovalo na druhé stanoviště, kde se určovaly typy hasicích přístrojů, jejich uplatnění či nevhodné/ zakázané/ použití. Na dalším kontrolním místě si každý soutěžící vytáhl kartičku s názvem uzlu a ten musel předvést, Vendy si vytáhla uzel na proudici, Andy si vytáhla plochou spojku, Eliška tesařský (ale ten se jí nepovedl), Zuzka si vytáhla lodní smyčku a Alča zkracovačku. Na topografické značky museli soutěžící překonat stoupání a po hřebenu doběhnout.Také značku si soutěžící vytáhli, poté ještě jak naše žen, tak další soutěžící zaměřovaly pomocí mapy a buzoly cíl. Poté musely doběhnout či dojít ke zdravovědě. Zde musely členky soutěžního družstva ovázat a zavěsit do šátku zraněnou ruku, ovázat a znehybnit koleno a přenést zraněného o 5m dál. Odsud  vedla trasa zpátky na dětské hřiště, kde poslední disciplínou byl šplh na laně do určité výšky, ukončení šplhu se muselo označit zazvoněním na zvonek, šplhat musely všechny členky družstva. Za nás tento úkol splnila jen Alča, ostatní se na lano jen zavěsily s tím, že trestným minutám neujdou. Do cíle jsme doběhly v čase 36, 50min, dohromady jsme nasbíraly 22 trestných minut, z nichž nejvíc na šplhu. Náš konečný čas tedy byl 58,50min. V cíli všechna děvčata, nejen naše Modré, mohla vyplivnout plíce, opravdu se všechny snažily.

Soutěž byla pěkná, jen trochu zamakat na kondičce, trénovat střelbu a získat trochu síly do rukou, na ten nepříjemný šplh. Počasí se podařilo a tak sluníčko svítilo na krásný pohár, který naše děvčata získala za třetí místo.

foto:  https://staramys.rajce.idnes.cz