Výroční Valná Hromada

10.01.2014 18:00

Výroční valná hromada

Přítomno : 9 členek sboru

Omluveno : 2 členky ( Bílá, Jartimová)

Hosté : SDH Žloukovice

                     Lhotka

                     Hýskov

                     Strádonice

                     Otročín

                     Chyňava

                     Malé Přílepy

                     Železná

za okres Beroun : p. Nejedlý Jaroslav

za okrsek Chyňava : pp. Bartoš Dalibor, Kšír Petr

za obec Chyňava : nedostavil se nikdo

 

PROGRAM VVH  volba návrhové komise

                             návrh delegátek na OVVH

                             zpráva o činnosti

                             zpráva o hospodaření

                             zpráva revizní komise

                             plán práce na rok 2014

                             diskuze

                             usnesení

                             závěr, občerstvení

 

do návrhové komise jsou navrženy Mirka Karásková a Vendula Malá

navrženými delegátkami jsou Míša Ryndová a Lucie Hřebíková

zprávu o činnosti přečetla Jana Urbanová

zprávu o hospodaření přednesla Lucie Hřebíková

plán práce na rok 2014 Mirka Karásková : zúčastňovat se soutěží pořádaných okrskem Chyňava

                                                                    zúčastňovat se soutěží pořádaných okresem Beroun, případně reprezentovat na dalších postupových soutěžích

                                                                    zúčastňovat se soutěží pořádaných Brdskou ligou

                                                                    pomáhat při akcích pořádaných pod záštitou Okrsku a obce Chyňava

                                                                    zúčastnit se námětového cvičení se školením o zdravovědě ( trauma z visu)

                                                                    na konci kalendářního roku uspořádat sbírku pro postižené děti, případně pro dětský domov

diskuse : zástupci přítomných sborů nás pozdravili a popřáli do letošní sezony hodně sportovních i osobních úspěchů

usnesení : VVH schvaluje - členské příspěvky ve výši Kč 200,-

                                            delegátky na OVVH

                                            zprávu o hospodaření

                                            zprávu revizní komise

                                            zprávu o činnosti

                                            plán práce na rok 2014