Výroční valná hromada

11.01.2013 18:00

Výroční valná hromada

Valná hromada byla zahájena s akademickým zpožděním 5. minut.

Starostka Jana Urbanová přivítala členky sboru a přítomné hosty, členy SDH Železná, Lhotka, Žloukovice, Stradonice, Hýskov, Malé Přílepy, Chyňava, Otročiněves. Přítomni byli i zástupci Okrsku Chyňava Mgr. Dalibor Bartoš a obce Chyňava p. Václav Kšír. Nezúčastnil se pouze zástupce okresu.

Po uvítací řeči byli přítomní seznámeni s programem naši hromady: - volba návrhové komise

                                                                                                             - návrh delegátů na OVH

                                                                                                             - zpráva o činnosti

                                                                                                             - zpráva o hospodaření

                                                                                                             - zpráva revizní komise

                                                                                                             - plán práce na rok 2013

                                                                                                             - diskuze

                                                                                                             - usnesení

                                                                                                             - závěr a občerstvení

po odhlasování programu VVH navrhla Mirka Karásková Vendulu Malou a Elišku Bílou do návrhové komise

po ní Vendula Malá nechala odsouhlasit Marii a Irenu Malých jako delegátky na OVH

Poté se ujímá slova Jana Urbanová a čte zprávu o činnosti, Lucie Hřebíková nás všechny seznámila s hospodařením našeho sboru a Michaela Ryndová její slova mohla jen potvrdit. Plán práce na rok 2013 přečetla Mirka Karásková. Naší nové člence paní Nadě Bílé byla slavnostně předána legitimace.

Na následují diskuzi nás všechny sbory pozdravily, poděkovaly za pozvání, p. Bartoš poděkoval za reprezentaci na Krajském kole v požárním sportu, také za účast na námětovém cvičení. Zástupce SDH Železná nám popřál na okresním kole v PS neúspěch, hlavně proto, abychom se konečně, po letech mohly zúčastnit jejich soutěže, která se vždy koná v termínu, kdy probíhá krajské kolo. Také starosta Chyňavy nás pozdravil a popřál úspěchy.

 Před diskuzí ještě starostka poděkovala Chyňavě a všem sponzorům a také sborům, které nám pomáhaly během roku 2012, ať už finančně, materiálně, nebo poskytnutím prostoru pro naše tréninky a přípravu na soutěže.

Po diskuzi Vendula Malá přečetla usnesení. Výroční Valná Hromada byla ukončena občerstvením.