Výroční valná hromada

21.01.2012 13:32

Naše první Výroční valná hromada se konala v hostinci U Vořechů v pátek 20. 1. 2012

V úvodu naše strostka přivítala hosty a seznámila je s programem Valné hromady.

Program VVH : - přivítání hostů

                       - zahájení

                       - volba návrhové komise

                       - zpráva o činnosti

                       - zpráva o hospodaření

                       - zpráva revizní komise

                       - plán práce na rok 2012

                       - volba delegátů na OVH

                       - diskuse

                       - usnesení

                       - závěr a občerstvení

do návrhové komise byly navrženy a schváleny Andrea Štětková, Mirka Karásková a Lucie Hřebíková. Zprávu o činnosti přečetla Jana Urbanová, naše činnost je zaměřena hlavně na sportovní činnost a té podřizuje téměř celoroční přípravu a činnost. 

Informace o hospodaření našeho sboru podala vyčerpávajícím způsobem Lucie Hřebíková, také Míša Ryndová podala informaci o zrevidování pokladny a celkovém stavu účetnictví. Marie Malá seznámila Valnou hromadu o plánu činnosti: pravidelně se zúčastňovat soutěží okrsku, okresu, Brdské ligy a dalších soutěží, zúčastňovat se akcí pořádaných okrskem Chyňava, pomáhat obci při zajišťování různých akcí a nábor nových členek.

Na Okrskovou valnou hromadu byly delegovány a jednomyslně schváleny Vendula Malá a Andrea Štětková

Diskuse: p. Nejedlý Jaroslav - za Okresní sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska vyzdvihl naši vůli a odhodlání spojené s pořízením soutěžního stroje za vlastní peníze, také nás požádal o pomoc při zajišťování různých akcí a popřál nám pevné nervy v tomto roce.

              Mgr. Bartoš Dalibor - za okrsek Chyňava poděkoval za pozvání, kladně ohodnotil praktickou část námětového cvičení, která se týkala zdravovědy, v nově založeném sboru vidí přínos pro náš okrsek a v závěru proslovu nám popřál hodně úspěchů na soutěžním poli

              p. Kšír Václav - za obec Chyňava nám popřál soudržnost a výdrž i přesto, že se neustále věci kolem dobrovolných hasičů komplikují. Také poděkoval za pozvání.

              SDH Žloukovice - pí Salačová nám poděkovala za pozvání a popřála úspěchy, žloukovický sbor se nabídl, že nám pomůže při pořádání dalšího kola BL

              SDH Hýskov - p. Cajthaml Pavel nám poděkoval za pozvání a kladně zhodnotil naše účinkování na mnoha soutěžích, popřál nám ještě hodně dalších aktivit

              SDH Malé Přílepy - p. Štětka Josef kladně ohodnotil naše úspěchy na soutěžích, popřál nám zdraví, poděkoval za pozvání, zkritizoval naši nečinnost v okrsku, vyjma námětového cvičení, také kritizoval naši snahu odloudit některé členy SDH MP jak pro účast na soutěžích, tak pro pomoc při organizování BL a též blokování těchto členů, kteří by mohli být v tento čas potřební při jiných aktivitách SDH MP

              SDH Železná - p. Husák Václav  poděkoval za pozvání a popřál nám mnoho úspěchů

              SDH Otročíněves - p. Petr Veselý poděkoval za pozvání, prohovořil a ocenil náš sbor, jeho semknutí, vytrvalost a pomoc mezi sebou, také nám předal nemalou finanční částku

              p. Urban zkritizoval proslov p. Štětky z SDH MP, že některé své členy o chystaných aktivitách neinformuje a potom se může stát, že opravdu na akci nepřijdou

poté ještě reagovali znovu p. Štětka, a hasiči z Otročíněvsi, též pí. Urbanová,

 

Po diskuzi přečetla Andrea Štětková návrh usnesení VVH a Marie Malá udělala tečku se shrnutím VVH, schůze byla ukončena občerstvením a volnou zábavou