Výborová schůze

27.12.2014 17:10

 Poslední výborová schůze se konala u Jany, jako tradičně jsme se sešly v téměř plném počtu: Jana Urbanová, Mirka Karásková, Irča Malá, Vendula Malá, Andy Štětková, Marie Malá, Eliška Bílá, Lucka Hřebíková.

 Omluvena byla Míša Ryndová.

 Program schůze - pořádání BL, termín, úkoly

                            - přijetí nového člena

                            - tréninkový plán na r. 2015

                            - odsouhlasení výše členských příspěvků Kč 200,-

                            - organizace VVH

                            - návrh členů do nového výboru


zapsala: Malá Marie