Výborová schůze

21.12.2013 13:30

Čtvrtá schůze výboru

Programem schůze byla příprava na naši Výroční valnou hromadu