Výborová schůze

28.12.2011 12:08

Termín výborové schůze byl posunut na 27. 12.. 2011

Schůze proběhla za přítomnosti M. Karáskové, M. Ryndové, M. Malé, I. Malé, J. Urbanové, A. Štětkové, V. Malé, omluvena byla L.Hřebíková. Schůze byla zaměřena na přípravu Výroční valné hromady. Následující termín je určen týden před valnou hromadou