Výborová schůze

18.02.2017 15:00

přítomni: Fell, Bílá, Ryndová, Urbanová, Malá V., a I., Karásková, Štětková,

omluveny: Malá M., Bílá N.,Hřebíková


program: tréninky, termín kontroly materiálu,