Výborová schůze

04.12.2011 20:31

Poslední výborová schůze proběhla 2. 12. 2011

Jedinným bodem výborové schůze byla příprava na Výroční valnou hromadu, která se bude konat v lednu v hostinci U Vořechů

 

Přítomny : Urbanová J., Malá M., Malá I., Štětková A.,

Omluveny: Karásková M., Ryndová M., Hřebíková L., Malá V.

schůze nebyla usnášení schopná, proto se bude opakovat 17. 12. 2011