Výborová schůze

24.01.2015 10:00

Schůze výboru

 naše první schůze se konala hned 14 dní po VVH a na programu bylo zvolení nového výboru.

 Starrosta :              Jana Urbanová

 Velitel      :              Miroslava Karásková

 Zastupce starosty:  Andrea Štětková

 Jednatel:                 Vendula Malá

 Hospodář:               Lucie Hřebíková

 Revizní komise:      Michaela Ryndová, Irena Malá

 Kronikář:                 Marie Malá


Složení výboru bylo jednohlasně schváleno