Výborová schůze

05.01.2013 17:00

Na dnešní výborové schůzi byl na programu jednání pouze jedinný bod a to příprava Výroční valné hromady, která se kkoná již za týden.