Schůze výboru

21.01.2012 13:26

Další výborová schůze věnovaná naší první valné hromadě se konala za plné účasti členek výboru 11. 1. 2012 v klubovně u Jany. Schůze začala po 18 hodině. Program schůze byl jasný - příprava výroční valné hromady. Jednalo se o programu a průběhu valné hromady, také o občerstvení, ladily se detaily.