Schůze starostů SDH, Beroun

13.11.2011 13:06

Poslední letošní schůze starostů sborů dobrovolných hasičů se konala 11. 11. 2011 v Berouně.

Po uvítání přišly na řadu zprávy.

Zprávu o činnosti přednesl - p. Macháček, hodnocení činnosti - p. Růžička, zde se přednášející zmínil i o účinkování sborů Chyňavy a Malých Přílep Modrých na Krajském kole v požárním sportu v Nymburku, o odborné práci s mládeží - p. Beránek, o hospodaření - p. Nejedlý.

Sbory byly znovu požádány, aby vyslaly ze svých středů členy, kteří by byli ochotni složit rozhodcovské zkoušky a v budoucnu ochotni pracovat jako rozhodčí. Tuto informaci mají předat do konce února na OSH, případně zapsat do zprávy o činnosti.

Každý sbor obdržel pozvánku na školení hospodářů SDH, které se uskuteční 25. 11. 2011 od 16:00 hod v prostorách sekretariátu OSH Beroun. Účast hospodáře, či jeho zástupce na školení je nutná.

Jako host zde vystoupil p. Korba, manžer pobočky Hasičské vzájemné pojišťovny

Dost se diskutovalo o sboru v Měňanech, který naprosto nespolupracuje a nevykazuje žádnou činnost