Dobrý anděl

06.03.2018 15:30

Náš sbor je sice malý, ale kromě sportovní činnosti jsme chtěly být užitečné i v jiné
oblasti. V době sepisování plánu práce na rok 2018 běžely upoutávky na
nadaci Dobrý anděl. Naší členkou bylo navrženo, zda bychom nepřispěly právě
tam. Vzpomněly jsme si na naše začátky, kdy nám byla také poskytnuta pomoc
kromě jiného i finanční. Nejen to vás vedlo k tomu, že jsme se jednohlasně
shodly, že přispějeme jednorázovou částkou 1 200,- Kč. Na Valné hromadě byl
plán práce na rok 2018 schválen. Takže nic nebránilo naší hospodářce Lucii
Hřebíkové, aby na webových stránkách Dobrého anděla vytvořila účet sboru. 1. února
2018 peníze odeslala na účet nadace. Ke konci měsíce se vždy peníze rozdělují
mezi jednotlivé žadatele. Po přihlášení na náš účet můžeme vidět, komu a
v jaké výši jsme pomohly. Můžeme si také přečíst jejich nelehký životní
příběh, který je vedl k tomu, že potřebují pomoc. Po přečtení těchto
příběhů jsme si jisté, že tento příspěvek zašleme i příští rok.