Článek z Chyňavského zpravodaje

21.09.2018 15:57

Brdská liga pod taktovkou SDH Malé Přílepy Modré
   Na konci července pořádalo SDH Malé Přílepy Modré již tradičně jedno z kol Brdské ligy společně s SDH Broumy na fotbalovém hřišti v Broumech. Organizace dvoukola dala všem členům obou pořádajících SDH zabrat, přesto, anebo právě proto, se sobotní i nedělní kolo velmi vydařilo.  V sobotu se nám Modrým moc nedařilo, ale v neděli jsme si spravily chuť a umístily jsme se na úžasném 2. místě. Počasí přálo, celkem přijelo 29 družstev v sobotu a v neděli dokonce 31. Z okolních sborů nás přijel podpořit SDH Lhotka a SDH Zaječov. Velmi si ceníme jejich účasti. V podvečer se ještě konaly doplňkové soutěže "o nejrychlejšího proudaře a proudařku" a současně "o nejrychlejší náběr". Večer vedle na parketu zahrála kapela, takže soutěžící se mohli vyřádit i jinak, než na travnaté ploše s hadicemi v rukách.  Příští rok bychom chtěly soutěž pořádat opět, takže za rok nashledanou na přelomu července a srpna v Broumech.       

  Bc. Marie Malá, kronikář a fotograf